Kvaliteta
Certifikat poduzeća

Društvo TEM Mandeks d.o.o. posjeduje certifikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004


scan0022

scan0021


POLITIKA KVALITETE TEM Mandeks d.o.o

 

TEM Mandeks d.o.o. na području BiH vodeći je predvodnik novih europskih trendova u proizvodnji sklopki i utičnica i ostalog elektroinstalacijskog materijala, a što se ogleda u stalnom podizanju razine zadovoljstva kupaca, uposlenika, vlasnika i cjelokupnog Društva.

''Poštovati ugovoreno i uraditi kvalitetno već prvi put i svaki naredni put'', najvažniji je kriterij kvalitete, a to postižemo:

Sviješću uposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost TEM Mandeks d.o.o. ovisi o pojedinačnom doprinosu svih uposlenika, a to se ogleda kroz kvalitetu naših proizvoda, te potpuno zadovoljstvo naših kupaca,

Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu kako bi bili konkurentni te lakše prebrodili recesiju i potencijalne rizike u poslovanju.,

Povećanjem proizvodnje i prodaje naših proizvoda na području BiH i izvan nje,

Planiranjem svih ključnih aktivnosti kako bi sukladnost naših proizvoda bila pravilo, a ne slučajnost,

Motiviranošću i nagrađivanjem uposlenika na temelju ostvarenih rezultata rada.

Poštujući navedeno, naša trajna opredijeljenost usmjerena je na naše kupce, a to postižemo trajno iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom kroz preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u odnosu na sve istančanije i zahtjevnije zahtjeve naših kupaca.

 

Š.Brijeg, 01.10.2010. god.

 

 

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA TEM Mandeks d.o.o

 

Uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001:2004 obvezuje TEM Mandeks d.o.o. na stalni nadzor i neprekidno poboljšanje utjecaja na okoliš tijekom proizvodnje sklopki i utičnica, i ostalog elektroinstalacijskog materijala,  razdjelnih ormara i proizvoda od plastičnih masa.

S obzirom na našu djelatnost, našim sustavom zaštite okoliša i Politikom zaštite okoliša obuhvaćeno je:

utvrđivanje značajnih aspekata i utjecaja na okoliš,

vršenje redovitih analiza aspekata okoliša,

poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša,

trajno unaprjeđenje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem,

stalno usklađivanje s važećim Normama, zakonima i regulatornim propisima.

Za ostvarenje navedenih ciljeva ulažemo napore za :

odlaganje i zbrinjavanje male količine otpada kojeg stvaramo,

održavanje opreme u svrhu zaštite radnog okoliša,

razvoj proizvoda i izbor sirovina manje štetnih za okoliš,

razvoj svijesti i edukaciju zaposlenih kod provođenja sustava zaštite okoliša.

Politika zaštite okoliša za nas predstavlja okosnicu i nit vodilju za utvrđivanje ciljeva učinkovitog upravljanja okolišem, a sa istom upoznali smo naše kupce i dobavljače, lokalnu zajednicu i naše uposlenike.

Š.Brijeg, 01. 10. 2010.god.

Certifikati proizvoda:
ZIK Hrvatska
ZIK Bosna i Hercegovina
SQ Slovenija
 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow